• Washington DC
Bizi Takip Edin:

Doğu Türkistan ve Uygurlar

Doğu Türkistan ve Uygurlarla ilgili gelişmeler son yıllarda uluslararası medyanın gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. Bunun temel nedeni, Çin rejiminin Uygurlara yönelik baskısının soykırım boyutuna varması nedeniyle, dünya kamuoyunun dikkatinin bölgeye yönelmesidir. Doğu Türkistan›daki du- rumun dramatik bir şekilde değişmesiyle birlikte, Uygurların Çin sömürgecili- ğine karşı bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi vizyonu giderek uluslararası bir boyut kazanmış ve böylece Uygurlar, uluslararası gündemin ana konularından biri haline gelmiştir.


Peki Doğu Türkistan nerededir? Uygurlar kimlerdir? Çin rejimi neden Uy- gurları yok etmeye çalışmaktadır? Uygurlar neden Çin devletine karşı mücade- le etmektedir? Şu anki durum nedir? Bu ve benzeri birçok soru, başta ülkemiz Türkiye’de yaşayanlar olmak üzere, çoğu insanın kafasında hâlâ net bir cevap bulmuş değildir. Çin’in yalan propagandası, ABD başta olmak üzere Batı ile Çin arasındaki küresel rekabet; özellikle Batı karşıtı Müslüman kitle üzerinde olumsuz bir algı oluşturmak için kullanılmaktadır. Batı karşıtı dünyada bihassa İslâm dünyasında, Uygur soykırımını “Batı propagandası” olarak algılatmak amacıyla Çin tarafından beslenen kurum ve şahıslar tarafından yürütülen bu organize yalanlar, genellikle ilgili devlet yöneticileri tarafından da desteklen- diğinden, birçok Müslüman Çin rejiminin ateist ve Uygurların da Müslüman olması gibi son derece net ve hayatî bir gerçekle yüzleşmekten kaçınmaktadır. Böylece Müslümanların “din kardeşleri” olan Uygurlar için en önemli görevle- rini yerine getirmeleri engellenmektedir.


Bu Çin propagandasına karşı durmak, Uygur Soykırımını ve Çin’in İslam’a karşı savaşını, soykırım ve savaşın en büyük kurbanları olan Uygurların gözün- den anlatmak için bu broşürü hazırladık. Doğu Türkistan ve Uygurların tarihi, Çin komünist işgali ve Doğu Türkistan’da sürmekte olan soykırım hakkında bilgi vererek, Doğu Türkistan’daki durumu ve Çin rejiminin gerçek doğasını gösterebilmek en temel amacımızdır.

Uygur Araştırmaları Merkezi

Contact@uyghurstudy.org

Uyghurstudy.org

Bizi takip edin:

Facebook: Uygur Araştırmaları Merkezi

Twitter: CUyghurstudyTR

Yazı gezinmesi

Telif Hakkı Uygur Araştırmaları Merkezi - Tüm Hakları Saklıdır

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.