• Washington DC
Bizi Takip Edin:

Hakkımızda

Biz Kimiz?

Uygur Araştırmaları Merkezi (Center For Uygur Studies, CUS), Aralık 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Akademik araştırmaları ve insan hakları savunuculuğunu birleştirerek, Uygur Türkleri ile ilgili çalışma ve faali-yetlere odaklanır. Uygurların tarihi, kültürü ve siyasi hayatı hakkında çalışma-lar yürütür, tarihi mirasını gün yüzüne çıkarır ve bunu bilimsel miras temelinde geliştirir. Ayrıca araştırma ve kamuoyu oluşturmayoluyla Uygurların ve Doğu Türkistan’ın diğer halklarının durumu hakkında dünya kamuoyunu bilgilen-dirmek için çalışır. Hükümetler, uluslararası ve inançlar arası kuruluşlar için stratejik konularda izlenecek politikalara dair tavsiyelerde bulunmak amacıyla Uygur bakış açısıyla araştırmalar yapar, çalışma ve raporlar yayınlar.

Misyonumuz

Uygur Türklerinin tarihini, kültürünü ve siyasi hayatını incelemek. Uygur edebi eserlerini ve tarihî şahsiyetlerini dünyaya tanıtmak. Doğu Türkistan’da yaşanan soykırım ve diğer siyasî, kültürel, ekonomik, sosyal ve çevresel krizler konusunda kapsamlı araştırma ve çalışmalarla farkındalık yaratmak. Akademik faaliyetlerde bulunmak ve hükümetlere, uluslararası, dinler arası ve diğer ilgili kuruluşlara Doğu Türkistan hakkında araştırma raporları ve politika önerileri sağlamak. Uygur halkının Doğu Türkistan davasının ve koşullarının sağlıklı bir şekilde gelişmesini teşvik etmek için yeni yollar ve stratejiler araştırmak.

Amacımız

Uygur Araştırmaları Merkezi, akademik çalışmalar ve insan hakları savunu-culuğu faaliyetleriyle, Uygur Türklerinin ulusal varlığını geliştirmeyi ve Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirdiği soykırım ve işlediği suçlar konusunda hem Müslüman hem de dünya kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Uygur halkı arasında birliği ve eğitimi teşvik etmenin ve Doğu Türkistan da-vasını güçlendirmenin yanı sıra, Çin Komünist Partisi’nin Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur ve diğer Türk Müslümanlar üzerinde ekonomik ve siyasi bas-kıyı nasıl uyguladığını incelemeyi de amaçlamaktadır. Merkezimiz ayrıca, Çin Komünist Partisi’nin hem Türkistan bölgesindeki hem de diğer Müslüman ço-ğunluklu ülkelerdeki faaliyetlerine ve bu bölgelerdeki politikalarının ekono-mik, sosyal ve çevresel sonuçlarına ışık tutacak çalışmalar yapmaktır.

Yönetim

Abdulhakim İdris
İcra Kurulu Direktörü

1968’de Doğu Türkistan’ın Hotan şehrinde doğdu. 1986’da El Ezher Üniversitesi’nde Mısır’da İslam okumak için memleketin- den ayrılmadan önce Hoten’de gizli medreselerde İslami ilimler ve Arapça konusunda eğitim gördü…

Telif Hakkı Uygur Araştırmaları Merkezi - Tüm Hakları Saklıdır

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.